ພິມ
ໝວດ: ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ
ກົດເບິ່ງ: 2779

      ໜອງນໍ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ແມ່ນມີຊື່ວ່າ ປານຕານອລ Pantanal ເປັນບໍລິເວນການອະນຸລັກ ແລະ ເປັນມໍລະດົກໂລກຂອງອົງການອຸຍແນສໂກ (UNESCO) ໜອງນີ້ຕັ້ງຢູ່ປະເທດບຣາຊິວ ໃນຂົງເຂດອາເມລິກາລາຕິນ ເປັນໜອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນບໍລິເວນດິນແດນທີ່ຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ຮາບພຽງ ມີແມ່ນໍ້າຫຼາຍສາຍໄຫຼວົນໄປວຽນມາ. ຄໍາວ່າ ປານຕານອລ  Pantanal ມີຄວາມໝາຍໃນພາສາປອກຕຸຍເກດວ່າ ບຶງ ຫຼື ໜອງ, ໜອງແຫ່ງນີ້ຄວບຄຸມເນື້ອທີ່ປະມານ 195.000 ກມ2

     ໃນລະດູຝົນມີນໍ້າຖ້ວມກວມເນື້ອທີ່ 80% ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ ອອ້ມຮອບໜອງເປັນບໍລິເວນທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍພືດ ແລະ ສັດນໍ້ານາໆພັນຢູ່ໃນໂລກ ແລະ ມີຄວາມເໝາະສົມທາງລະບົບນິເວດ ອັນໜື່ງກໍ່ຍ້ອນເຂດປ່າຝົນໃນແຖບອາເມຊອນ Amazon ທີ່ກວມເອົາບໍລິເວນນີ້, ໜອງນີ້ມີປະລິມານນໍ້າຝົນປະມານ 1.000-1.400 ມິນລີລິດຕໍ່ປີ, ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍ 25 ອົງສາ, ແຕ່ກໍ່ມີອຸນຫະພູມທີ່ປ່ຽນແປງໄປຕາມລະດູການ ຕັ້ງແຕ່ 0 ຫາ 40 ອົງສາ ລະດູຝົນເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ທັນວາ ຫາ ເດືອນ ພຶດສະພາ ລະດັບນໍ້າສູງກວ່າ 3 ແມັດ ບໍລິເວນໜອງແຫ່ງນີ້ມີຕົ້ນໄມ້ 3.500 ຊະນິດສາຍພັນ, ນົກ 1000 ກວ່າຊະນິດ, ປາ 400 ກວ່າຊະນິດ, 300 ກວ່າຊະນິດ ແມ່ນສັດທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍານົມ ແລະ 480 ກວ່າຊະນິດ ແມ່ນສັດເລືອຄານ.