ສະໜາມກິລານະຄອນໂຣມ ( Colosseum of Rome ) ໃນປະເທດອີຕາລີ ເປັນສິ່ງກໍ່້ສ້າງທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ເປັນສິ່ງໜື່ງທີ່ຖືກຈັດໃຫ້ເປັນສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ມະຫັດສະຈັນຂອງໂລກ ( ຍຸກກາງ) .

     ສະໜາມກິລາ ນະຄອນໂຣມ ( Colosseum of Rome ) ເປັນອະນຸສອນທີ່ໃຫຍ່ໂຕຂອງອານາຈັກໂຣມັນສະໄໝບູຮານ ຊຶ່ງຖືກສ້າງຂື້ນໃນລະຫວ່າງ ຄ ສ ທີ່ 12-80 ສະໜາມກິລາແຫ່ງນີ້ມີຮູບເປັນຕຶກວົງມົນທີ່ກໍ່ດ້ວຍດິນຈີ່ ແລະ ຫີນຂະໜາດໃຫຍ່ ລວງຮອບຂອງສະໜາມແທກໄດ້ປະມານ 527 ແມັດ, ມີຄວາມສູງ 57 ແມັດ ປະກອບດ້ວຍ 4 ຊັ້ນ.

      ສະໜາມກິລານະຄອນໂຣມ ເປັນສະໜາມກິລາກາງແຈ້ງ, ພາຍໃນສະໜາມມີບ່ອນນັ່ງສໍາລັບຄົນເຂົ້າຊົມ ຊຶ່ງສາມາດບັນຈຸຄົນໄດ້ປະມານ 80,000 ຄົນ ຢູ່ກ້ອງບ່ອນນັ່ງຄົນຊົມ ແລະ ຊັ້ນໃຕ້ດິນມີຫ້ອງສໍາລັບຂັງນັກໂທດທີ່ລໍຖ້າການປະຫານຊີວິດ ແລະ ມີຫ້ອງສໍາລັບຂັງສິງໂຕຫຼາຍຮ້ອຍຫ້ອງ ຊຶ່ງໃຊ້ເປັນຫ້ອງສໍາລັບໃຫ້ນັກໂທດຕໍ່ສູ້ກັບສິງໂຕ ທີ່ອົດອາຫານ ຖ້ານັກໂທດຜູ້ໃດເອົາຊະນະສິງໂຕດ້ວຍມືທີ່ປາສະຈາກອາວຸດ ແລະ ຂ້າສິງໂຕໄດ້ກໍ່ຈະລອດຊີວິດໄປ, ຫ້ອງດັ່ງກ່າວຍັງໃຊ້ເປັນບ່ອນທົດສອບສີມືຟັນດາບຂອງບັນດາຂ້າທາດໃຫ້ຕໍ່ສູ້ກັນເອງ ຖ້າຜູ້ໃດຕໍ່ສູ້ຈົນສາມາດຂ້າຄູ່ຕໍ່ສູ້ໄດ້ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບກຽດຕິຍົດຢ່າງສູງເພາະເປັນການຕໍ່ສູ້ທີ່ຊາວໂຣມັນນິຍົມຊົມຊອບ ແລະ ຍົກຍ້ອງກັນມາຫຼາຍປີ, ໃນປີໜື່ງຈະມີການສູນເສຍນັກໂທດ ແລະ ຂ້າທາດບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 100 ຄົນ ສະໜາມກິລາແຫ່ງນີ້ຈຶ່ງເປັນສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງອານາຈັກໂຣມັນບູຮານ.

      ແຕ່ເມື່ອອານາຈັກໂຣມັນເຊື່ອມໂຊມລົງກໍ່ຖືກຂ້າເສິກທໍາລາຍຫຼາຍຄັ້ງຫຼາຍຫົນ ໃນປະຈຸບັນສະໜາມກິລາກາງແຈ້ງແຫ່ງນີ້ຍັງເຫຼືອພຽງແຕ່ຊາກໂຄງສ້າງອັນໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານປະໄວ້ໃຫ້ຊົມເທົ່ານັ້ນ.