ຊີວິດຄອບຄົວດີຂຶ້ນ ກໍ່ຍ້ອນການປູກສາລີ ນາງ ຈັນຫອມ ເພຍໄຊ ຄອບຄົວຕົວແບບ ຂຶ້ນຜ່ານບົດລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກເມືອງປາກກະດິງ ຄັ້ງທີ VII ທີ່ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 ກຸມພາ 2020 ຢູ່ຫ້ອງວ່າການເມືອງປາກກະດິງ.

      ຂ້າພະເຈົ້າ ເປັນປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານ ຊອດ ເມືອງ ປາກກະດິງ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ຢຶດຖືອາຊີບໃນການປູກຝັງເປັນອາຊີຕົ້ນຕໍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປູກສາລີພັນຫວານ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດ, ໃນເມື່ອກ່ອນນັ້ນແມ່ນໄດ້ຢຶດຖືການເຮັດນາປູກເຂົ້າ ແລະ ລ້ຽງສັດເປັນສຳຮອງແຕ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວພໍແຕ່ກຸ້ມກິນ ພາຍຫຼັງໄດ້ມີແນວທາງນະໂຍບາຍເປີດຂອງພັກ-ລັດ ໂດຍຫັນເຂົ້າສູ່ການຜະລິດແບບມີຈຸດສຸມ ຄອບຄົວຈຶ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນເພື່ອຊອກຫາທາງອອກໃນການແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ມີທ່ວງທ່າດີຂື້ນ ດັ່ງນັ້ນ, ຄອບຄົວຈື່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈທົດລອງສາລີຫວານເຊີ່ງເປັນພືດທີ່ປູກງ່າຍສາມາດປູກໄດ້ປີໜຶ່ງ 3 ຄັ້ງ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນລົງທຶນໃນການປູກ 15.900.000 ກີບ ໃນເນື້ອທີ່ 2 ໄລ່ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນໄດ້ຮັບບັນລຸເຖີງ 34.200 ກິໂລກຼາມ ແລະ ສາມາດຂາຍກຳໄລດີພໍສົມຄວນ ຖ້າມາທຽບໃສ່ຕົ້ນທຶນການຜະລິດ  ຈຶ່ງເພີ່ມເນື້້ອທີ່ປູກຈາກ 2 ໄລ່ ມາເປັນ 9 ໄລ່ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາສາດເຂົ້າຊ່ວຍ ມາຮອດປະຈຸບັນໄດ້ເພີ່ມການລົງທຶນເປັນ 27.825.000 ກີບ ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ 59.850 ກິໂລກຼາມ ແລະ ຂາຍໄດ້ 71.820.000 ກີບ ມີລາຍຮັບທີ່ເປັນກໍາໄລເຂົ້າຄອບຄົວ 43.995.000 ກີບຕໍ່ປີ.

          ນາງ ຈັນຫອມ ເພຍໄຊ ໄດ້ລາຍງານຕື່ມອີກວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ , ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ເມືອງ ຈັດສັນດ້ານການຕະຫຼາດຈັດຕັ້ງກຸ່ມການຜະລິດ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາທ່ງດ້ານວິຊາການເພື່ອຍົກສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດໃຫ້ສູງກ່ວາເກົ່າ.